Bendrosios paslaugos

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.     

Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos Trakų globos ir socialinių paslaugų centre:

- informavimas;

- konsultavimas;

- tarpininkavimas;

-transporto paslaugų organizavimas;

- maitinimo organizavimas;

- aprūpinimas maisto produktais;

- aprūpinimas drabužiais bei avalyne;

- skalbimas;

-  asmens higiena ir priežiūra;