Dokumentai

Pagrindiniai dokumentai, reikalingi besikreipiant į Trakų globos ir socialinių paslaugų centrą  dėl socialinių paslaugų gavimo:

1. Asmens tapatybės dokumentas (pasas, tapatybės kortelė); 2. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027a);
3. Neįgalumą arba senatvės pensinį amžių patvirtinančio dokumento kopija;
4. Dokumentas, patvirtinantis asmens gyvenamąją vietą;
5. Pažyma apie registraciją darbo biržoje;
6. Pažyma apie gautas pajamas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi;       
7. Kiti dokumentai pagal poreikį.