Mokėjimas už paslaugas

Mokėjimas už paslaugas

Centre teikiamos mokamos ir nemokamos paslaugos.
      Informavimo, konsultavimo, bendravimo, užimtumo, laisvalaikio organizavimo paslaugos yra nemokamos. Kitos bendrosios paslaugos  teikiamos nemokamai tiems asmenims, kurių pajamos vienam šeimos nariui nesiekia 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (244,00 Eur) Kitiems asmenims už bendrąsias paslaugas reikia mokėti. Mokėjimo dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

Mokėjimo už specialiąsias paslaugas dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas:

-  asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (1 VRP – 122,00 Eur), teikiamos nemokamai; 

            -   asmenims, kurių pajamos didesnės nei 2 VRP ( 244,00 Eur) už paslaugas reikia mokėti.                 Atskaičiavus nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už priežiūrą arba globą dalį (iki 20 procentų asmens  arba iki 50 procentų šeimos pajamų (dienos globai)), asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

            Mokėjimo už paslaugas dydis perskaičiuojamas pasikeitus asmens (šeimos) pajamų dydžiui.