Darbo užmokestis


TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, BENDRAS SĄRAŠAS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 Bazinės mėnesinės algos dydžiu

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Pareigybės lygis Pareiginės algos
pastoviosios dalies
koeficientas
Pareiginės algos
pastoviosios dalies
koeficientų suma
1. Direktorius 1 A 9,5 9,5
2. Finansininkas 1 B 5,7 5,7
3. Programų koordinatorius 1 A 6 6
4. Tarnybos vadovas 2,5 A 5,8 14,5
5. Vyresnysis socialinis darbuotojas 1 A 5 5
6. Socialinis darbuotojas 1 A 4,6 4,6
7.   Socialinis darbuotojas 1,5 A 4,8 7,2
8. Specialistas personalo, archyvo klausimais 1 A 4,6 4,6
9. Specialistas TPP klausimais 1 B 4,6 4,6
10. Slaugytojas 0,5 B  4,0 2,0
11. Psichologas 0,25 A 5,6 1,4
12. Kineziterapeutas 0,5 B 4,0 2,0
13. Spec.pedagogas/užimtumo specialistas 0,25 B 4,0 1,0
14. Socialinio darbuotojo padėjėjas 13 C 3,63 47,19
15. Socialinio darbuotojo padėjėjas 5 D 3,2 16,0
16. Vairuotojas 0,5 C 4,0 2,0
17. Vairuotojas 1 C 3,91 3,91
18. Ūkvedys 0,5 C 4,0 2,0
19. Valytojas 0,5 D  3,2 1,6
20. Darbininkas    1 D 3,2 3,2
                     Viso: 34,0     144,0
Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. S1E -218    patvirtinta didžiausia leistina tarnybinių koeficientų suma -  144,0, iš jų padaliniui vaikams ir jaunuoliams su fizine negalia Lentvario mieste -39,7 koef.,