Darbo užmokestis

Traku globos ir socialiniu paslaugu centras

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

      PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ,

 SĄRAŠAS IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTAI

                   2017 metų baziniu dydžiu, taikomu apskaičiuojant valstybinių įstaigų darbuotojų ir valstybės tarnautojų pareigines algas (130,5 Eur)     

Eil.nr.Pareigybės pavadinimasTarnybinio atlyginimo koeficientas
1.Direktorius7,0
2.Finansininkas5,19
3.Programų koordinatorius5,2
4.Vyriausias socialinis darbuotojas5,0
5.Vyresnysis socialinis darbuotojas4,8
6.Socialinis darbuotojas4,3
7.Socialinio darbuotojo padėjėjas   3,3
8.Specialistas4,4
9.Darbininkas1,45

                      BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SARAŠAS IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTAI

                                          Bazinės mėnesinės algos dydžiu (BMA)

Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasTarnybinio atlyginimo koeficientas (valandinis darbo atlygis)
1.Socialinis darbuotojas4,3
2.Socialinio darbuotojo padėjėjas3,3

© 2019 tgspc.lt

 Birutės g. 7, 21106 Trakai.

Telefonai:  (8528) 55056, (8528) 51082 el. pašto adresas – soc.paslaugos@ trakai.lt