Darbo užmokestis


TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, BENDRAS SĄRAŠAS IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 Bazinės mėnesinės algos dydžiu

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Pareigybės lygis Pareiginės algos
pastoviosios dalies
koeficientas
Pareiginės algos
pastoviosios dalies
koeficientų suma
1. Direktorius 1 A 1111
2. Finansininkas 1 B 6.276.27
3. Programų koordinatorius 1 A 77
4. Tarnybos vadovas 1 A 6.726.72
5. Tarnybos vadovas 1 A 6.726.72
6. Tarnybos vadovas 1 A 6.486.48
7.   Vyresnysis socialinis darbuotojas 0.5 A 6.28 3.14
8.Socialinis darbuotojas1A6.246.24
9.Socialinis darbuotojas1.5A4.87.2
10. Specialistas 1 A 4,6 4,6
11.Specialistas1A5.225.22
12. Psichologas 0,25 A 6.161.54
13. Kineziterapeutas 0,5 B 4.4 2.2
14. Užimtumo specialistas 0,25 B 5.161.29
15. Socialinio darbuotojo padėjėjas 5 C 5.4 27
16. Socialinio darbuotojo padėjėjas 9 C 5.28 47.52
17. Vairuotojas 0,5 C 4.3 2.15
18. Vairuotojas 1 C 4.44.4
19. Ūkvedys 0,5 C 4.4 2,2
20. Valytojas 0,5 D 3.641.82
21. Darbininkas    1 D 3.64 3.64
                     Viso: 28.0     158.05

    Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. S1E -7  patvirtinta didžiausia leistina tarnybinių koeficientų suma -  158,05, iš jų padaliniui vaikams ir jaunuoliams su fizine negalia Lentvario mieste -17,18 koef.,