Dienos socialinė globa

Socialinė globa ir integrali pagalba (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugos. Tai yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
Paslaugų gavėjai - suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys.

Paslaugą teikia mobiliosios komandos, kurios naudojasi sukurta technine baze, užtikrinančia profesionalų, kokybišką, efektyvų integralios pagalbos teikimą. Sukurtas integralios pagalbos modelis užtikrina slaugos ir socialinės globos poreikio tenkinimą bei sudaro galimybę šias paslaugas gaunantiems asmenims kuo ilgiau gyventi savo namuose, išvengiant stacionarios ilgalaikės socialinės globos teikimo, o juos prižiūrintiems šeimos nariams – suteikti kokybiškesnę pagalbą savo artimiesiems bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus

Nuolat aktyvinamas socialinis darbas ir su paslaugų gavėjo socialine aplinka, palaikant reguliarius ryšius su asmens (šeimos) socialine aplinka, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.