Pagalba į namus

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA (PAGALBĄ Į NAMUS).

Tai  yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Socialinė priežiūra teikiama asmens namuose. Paslaugų gavėjai - suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Paslaugų teikimo dažnumas priklauso nuo konkrečios paslaugos ir nuo individualaus asmens (šeimos) tos paslaugos poreikio.