Globa institucijoje

Trakų globos ir socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos paslaugų tarnyboje, adresu Klevų al. 24, Lentvaryje,  nuo šių metų gegužės pradėtos teikti dienos socialinės globos paslaugos.

Dienos socialinės globos paslaugos šeimoms, turinčioms jaunų žmonių su sunkia negalia, kuriems reikia ypač daug specialistų pagalbos, pradėtos teikti rekonstruotose ir atnaujintose buvusių Lentvario vaikų globos namų patalpose. Tarnybos patalpos įrengtos įgyvendinus projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Trakų rajono savivaldybėje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ . Patalpos yra pritaikytos šiai paslaugų gavėjų grupei.

Dienos socialinės globos tarnyboje šiuo metu lankosi penki paslaugų gavėjai nuo 14 iki 29-erių metų,  turintys sunkią kompleksinę negalią. Paslaugas teikia  keturi kvalifikuoti darbuotojai. Iš viso tarnyboje galės paslaugas gauti iki dešimties sunkią negalią turinčių žmonių. Nuo 2020 m. planuojama teikti ir atokvėpio paslaugas.