į pradžią turinys susisiekite  
Veikla » Informacija apie darbo užmokestį

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

      PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ,

 SĄRAŠAS IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTAI

 

                   2017 metų baziniu dydžiu, taikomu apskaičiuojant valstybinių įstaigų darbuotojų ir valstybės tarnautojų pareigines algas (130,5 Eur)     

 

Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Tarnybinio atlyginimo koeficientas
1. Direktorius 7,0
2. Finansininkas 5,19
3. Programų koordinatorius 5,2
4. Vyriausias socialinis darbuotojas 5,0
5. Vyresnysis socialinis darbuotojas 4,8
6. Socialinis darbuotojas 4,3
7. Socialinio darbuotojo padėjėjas    3,3
8.

Specialistas

4,4
9.

Darbininkas

1,45
     

 

 

                      BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SARAŠAS IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTAI

 

                                          Bazinės mėnesinės algos dydžiu (BMA)

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Tarnybinio atlyginimo koeficientas (valandinis darbo atlygis)
1. Socialinis darbuotojas 4,3
2. Socialinio darbuotojo padėjėjas 3,3