į pradžią turinys susisiekite  
Informacija

 

 

 

ASMENŲ  APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS


    1. Asmuo, pageidaujantis gauti techninės pagalbos priemones į Trakų globos ir socialinių paslaugų centrą pristato:
        1.1. asmens dokumentą (LR piliečio paso, asmens tapatybės kortelės ar leidimo nuolat gyventi Lietuvoje);
        1.2. neįgalumą patvirtinantį dokumentą (NDNT pažyma, SPP -2 ar SPP -1, neįgaliojo pažymėjimą).
        1.3. išrašą iš medicininių dokumentų (formą F-027A);
        1.4. Jei kreipiasi ne pats neįgalusis – jį atstovaujančio asmens (šeimos nario, globėjo ar rūpintojo) asmens dokumentą;

        Vadovaujantis 2017 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-1 "Dėl 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 ,,Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo nustatyti mokesčiai už kai kurias techninės pagalbos priemones:

      Pageidaujant įsigyti siūlomas techninės pagalbos priemones asmuo turi sumokėti nurodytos sumos įmoką į Vilniaus Techninės pagalbos Centro atsiskaitomąją sąskaitą.

      Asmuo, pageidaujantis įsigyti lovą, išskyrus gautą paramos būdu, sumoka: 

         - 43 Eur įmoką už naują rankomis reguliuojamą lovą;

         - 20 Eur už naudotą rankomis reguliuojamą lovą;

         - 72 Eur  įmoką už naują automatiškai reguliuojamą lovą;

         - 35 Eur įmoką už naudotą automatiškai reguliuojamą lovą.

        Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Vilniaus Techninės pagalbos Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį: 

         - 15 Eur už naują rankomis reguliuojamą lovą; 

         -  8 Eur už naudotą rankomis reguliuojamą lovą;

         - 29 Eur už naują automatiškai reguliuojamą lovą:

         - 15 Eur už naudotą automatiškai reguliuojamą lovą:

       Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama.

       Asmuo, sutikęs įsigyti siūlomą naktipuodžio kėdutę, išskyrus gautą paramos būdu, ar vaikštynę su staliuku, sumoka: 

         - 6 Eur  įmoką už naują naktipuodžio kėdutę; 

         - 3 Eur  įmoką už naudotą naktipuodžio kėdutę;

         - 9 Eur įmoką už naują vaikštynę su staliuku;

         - 5 Eur įmoką už naudotą vaikštynę su staliuku;

        Sumokėjęs, asmuo turi pristatyti įmoką patvirtinantį kvitą Trakų globos ir socialinių paslaugų centro specialistui, kuris, vadovaujantis aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarką, išduos techninės pagalbos priemonę.