į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus

                      TRAKŲ GLOBOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS


        Trakų globos ir socialinių paslaugų centras tai Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri veikia nuo 1997 metų spalio 19 d. Centro steigimo projektas buvo inicijuotas Trakų rajono  savivaldybės administracijos ir Trakų parapijos bažnyčios.
       1995 m. pradėtas projektas buvo paremtas Reinės, o vėliau ir Bernburgo, Bornės visuomeninių organizacijų ir pavienių asmenų. Nauja jungtinės veiklos sutartis tarp Trakų rajono savivaldybės ir Trakų parapijos bažnyčios (sena buvo pasirašyta 1995 m.) iškilmingai pasirašyta 2005 m. liepos mėnesį.
        Sutartis turi užtikrinti Centro veiklą: parapija neterminuotam laikui suteikia patalpas, o savivaldybė atsakinga už Centro išlaikymą (komunalinių paslaugų, darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimas ir kt.) ir veiklos organizavimą.
  


                                                           TIKSLAS 

       
Rūpintis žmogaus orumo nežeminančių gyvenimo sąlygų sudarymu bei padėti integruotis į visuomenę, kai asmuo (šeima) dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

                                                              VIZIJA

           Aukštos kokybės, visiškai tenkinanti visuomenės poreikius, nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga.

                                                              MISIJA

            ·Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Trakų miesto ir rajono gyventojams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, rajono Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir pan.; 
               ·Kryptingai planuoti Trakų globos ir socialinių paslaugų centro ( TGSPC ) veiklą;
               ·
Siekti racionalaus finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymo ir naudojimo;
              ·Skubiai reaguoti į socialinius pokyčius visuomenėje, atsiradus naujiems poreikiams, pradėti teikti naujas socialines paslaugas, siekiant išvengti socialinės įtampos bei užtikrinti socialinį teisingumą. 
               

                                                             KLIENTAI

           Trakų rajono bei Trakų miesto pagyvenę bei neįgalūs asmenys, kuriems reikalingos socialinės paslaugos ir socialinių darbuotojų pagalba.